Budujemy certyfikowane domy pasywne

Nasze domy pasywne są tak dobrze zaprojektowane i wykonane, aby nie potrzebowały „tradycyjnych” instalacji grzewczych ani klimatyzacyjnych. Niezbędna energia jest do nich dostarczana poprzez specjalistyczny system wentylacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu nasze domy zapewniają wyższy komfort życia, pozytywnie wpływają na zdrowie swoich mieszkańców i środowisko naturalne.

Aby nasze domy mogły otrzymać certyfikat pasywności ich roczne zapotrzebowanie na ciepło lub klimatyzację nie może przekraczać 15kWh / m². Dla porównania w domu tradycyjnym to nawet 120kWh / m². Domy pasywne muszą być także paro i wodoszczelne. Wartość infiltracji mierzona w cyklach godzinnych musi być w nich mniejsza niż 0,6 / n50.

Co robimy aby osiągnąć pasywność naszych domów

Izolacja

Zapewniamy odpowiednią grubość Izolacji, która zmniejsza straty ciepła w miesiącach zimowych i ogranicza napływ ciepła w lecie. Poprzez zwiększenie izolacji zmniejszamy zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania naszych domów w miesiącach zimowych i schłodzenia ich w miesiącach letnich.

Stolarka okienna

Stosujemy wysokiej jakości stolarkę okienną i szkło, tak aby jak najlepiej wykorzystać promieniowanie słoneczne. W miesiącach zimowych ograniczyć straty ciepła, a w miesiącach letnich ograniczyć promieniowanie słoneczne docierające do wnętrz domów. W ten sposób w naszych domach pasywnych uzyskujemy wysoką wydajność i kontrolujemy zużycie energii.

Szczelność

Sprawdzamy ich szczelność. W tradycyjnych budynkach występuje zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza, co znacznie zwiększa ich zapotrzebowanie na energię i stwarza dla mieszkańców dyskomfort termiczny. W naszych domach pasywnych infiltracja jest prawie zerowa, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnych domów powietrze jest dostarczane w sposób kontrolowany poprzez wentylację mechaniczną z zachowaniem najwyższych parametrów higieny, temperatury i wilgotności.

Wentylacja

Zapewniamy doskonałą wentylację stosując kontrolowane mechanicznie systemy wentylacji z odzyskiem ciepła. Systemy takie składają się z dwóch obwodów. Jeden dostarcza świeże powietrze z zewnątrz, a drugi usuwa zużyte. Oba obwody spotykają się w urządzeniu wentylacyjnym , w którym energia usuwanego powietrza jest odzyskiwana i przenoszona na świeże powietrze, które wchodzi do budynku z zewnątrz.

Energia

Eliminujemy mostki termiczne które w tradycyjnych budynkach przypominają dziury w wiadrze z wodą. Gdy napełniamy wiadro wodą, ta stale z niego wycieka. W nieszczelnych budynkach to samo dzieje się z energią. Jeśli są nieszczelne – tracimy ją bezpowrotnie. Nasze domy pasywne są odpowiednio uszczelnione. Dzięki temu energia jest zatrzymywana w ich wnętrzu.

Odnawialne źródła energii

Stosujemy odnawialne źródła energii tak aby chronić przyrodę i pozyskać energię niezbędną do zapewnienia komfortu użytkowania naszych domów pasywnych.

Biuro sprzedaży

Yardina Inversiones SL
c/Jupiter 28
18193 Monachil (Granada)

tel. pl: +48 510 197 100
tel. es: +34 699 239 403
E-mail: info@yardina.com

© 2021 Yardina Inversiones SL